FINVEST


kredyty hipoteczne – fundusze inwestycyjne – obligacje – asset management

profesjonalne wsparcie w wyborze optymalnego kredytu hipotecznego
lokowanie nadwyżek finansowych klientów poprzez fundusze inwestycyjne, obligacje, asset management
20-letnie doświadczenie zawodowe na rynku finansowym, kompetencje w zakresie analizy finansowej i doradztwa

GDAŃSK SOPOT GDYNIA BYDGOSZCZ

KREDYTY HIPOTECZNE

Oferowana usługa:

■ profesjonalna analiza oferty kredytowej pod kątem:

■ parametrów finansowych (oprocentowanie, marża, ubezpieczenia, koszty pozostałe)

■ proceduralnych (dokumentacja kredytowa, wnioski, regulaminy, umowa kredytu)

■ wybór optymalnego z punktu widzenia potrzeb i możliwości finansowych klienta kredytu hipotecznego

■ kalkulacja i merytoryczna ocena wpływu ewentualnych zmian w poziomie stóp procentowych i relacji kursów walutowych na wysokość raty kredytowej w kolejnych latach spłaty kredytu.

■ przygotowanie harmonogramu procesu pozyskiwania kredytu i kontrola jego wykonania

■ przeprowadzenie procedury składania dokumentów:

■ zebranie niezbędnych wniosków i zaświadczeń klienta

■ przygotowanie dokumentów związanych z nieruchomością

■ złożenie dokumentów w banku oraz doradztwo przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny

■ negocjacja warunków umowy kredytowej, kosztów (opłaty, marża, prowizja, oferta cross – selling, ubezpieczenie)


W okresie czasu trwania inwestycji klienci FINVEST otrzymują wsparcie analityczne na temat bieżących i prognozowanych trendów na rynkach finansowych, które mają wpływ na koszty kredytu.


Wynagrodzeniem FINVEST jest prowizja pobierana od banku kredytującego nieruchomość


KONTAKT

FUNDUSZE INWESTYCYJNE – OBLIGACJE – ASSET MANAGEMENT

FINVEST oferuje usługę doradczą w procesie inwestowania nadwyżek finansowych klienta w następujące produkty:

■ fundusze inwestycyjne – dzięki szerokiej ofercie funduszy na rynku możliwy jest wybór oferty dostosowanej do profilu finansowego klienta: fundusze akcji, mieszane, obligacji, pieniężne, surowcowe

■ plany oszczędnościowe – produkty bazujące na systematycznych wpłatach uzależnionych od możliwości finansowych klienta, horyzontu czasowego i celu (np. zabezpieczenie finansowe dla dzieci). Niski pułap minimalnej wpłaty decyduje o szerokiej dostępności produktu

■ indywidualne konta emerytalne (IKE) – dobrowolny, trzeci filar systemu emerytalnego.Poprzez samodzielne oszczędzanie na przyszłą emeryturę i zwolnienie od podatku od zysków kapitałowych klient uzyskuje dostęp do alternatywnego źródła finansowania przyszłej emerytury

■ obligacje – przedstawienie możliwości zainwestowania przez klienta nadwyżek finansowych w dostępne na rynku obligacje skarbowe oraz korporacyjne. Produkty alternatywne w stosunku do tradycyjnych lokat bankowych, z uwagi na konkurencyjne oprocentowanie

■ asset management – zarządzanie aktywami, oferta dostępna dla klientów o zasobniejszym portfelu, wymagających bardziej spersonalizowanego podejścia do inwestowanych środków. Wybór odpowiedniej strategii dokonywany jest na poziomie licencjonowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego podmiotów, zajmujących się zarządzaniem aktywami

We wszystkich przypadkach usługa FINVEST opiera się na analizie opłacalności, ocenie ryzyka i bezpieczeństwa lokowanych środków klienta. W szczególności usługa doradcza obejmuje:

■ analizę i diagnozę sytuacji finansowej klienta

■ określenie profilu inwestycyjnego klienta :

■ ocena aktualnego portfela klienta

■ horyzont czasowy inwestycji

■ akceptowany poziom ryzyka

■ przedstawienie oferty i parametrów kosztowych produktów i usług finansowych

■ analiza i ocena sytuacji i trendów na rynkach finansowych

■ analiza dochodowości produktów i usług finansowych w ostatnich 3 latach

■ wsparcie doradcze w okresie trwania inwestycji


Dlaczego FINVEST

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w inwestycjach na rynku kapitałowym pozwala na maksymalizowanie korzyści, ograniczenie strat i umożliwienie przeprowadzenia bezpiecznego procesu inwestycji.

W okresie czasu trwania inwestycji klienci FINVEST otrzymują wsparcie analityczne na temat bieżących i prognozowanych trendów na rynkach finansowych, które mają wpływ na poziom opłacalności inwestycji.


Wynagrodzeniem FINVEST prowizja pobierana od podmiotu inwestującego środki klienta

KONTAKT

FINVEST WSPÓŁPRACUJE Z INSTYTUCJAMI:

PARTNERZY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI :


Małgorzata Świąder

TresGo Nieruchomości
licencja nr 21586
tel. 695-167-476
tel. 881-405-005

Kontakt

Telefon
515-900-183
biuro@f-invest.pl